CENOVNIK USLUGA:

1. NOĆENJE – ZA JEDNU OSOBU

2.400,00

2. NOĆENJE - DVOKREVETNA SOBA

3.400,00

3. NOĆENJE - TROKREVETNA SOBA

4.400,00

4. NOĆENJE - ČETVOROKREVETNA SOBA

5.400,00

5. NOĆENJE - PETOKREVETNA SOBA

6.400,00

6. DNEVNI ODMOR - DVOKREVETNA SOBA

2.000,00

7. NOCENJE ZA DETE (2-7 GODINA)

1.000,00

* ZA BORAVAK DUŽI OD 3 DANA:

1. NOĆENJE – ZA JEDNU OSOBU

2.100,00

2. NOĆENJE - DVOKREVETNA SOBA

3.100,00

3. NOĆENJE - TROKREVETNA SOBA

4.000,00

4. NOĆENJE - ČETVOROKREVETNA SOBA

5.100,00

5. NOĆENJE - PETOKREVETNA SOBA

6.100,00

6. NOCENJE ZA DETE (2-7 GODINA)

1.000,00

* ZA BORAVAK DUŽI OD 7 DANA:

1. NOĆENJE – ZA JEDNU OSOBU

1.800,00

2. NOĆENJE - DVOKREVETNA SOBA

2.800,00

3. NOĆENJE - TROKREVETNA SOBA

3.800,00

4. NOĆENJE - ČETVOROKREVETNA SOBA

4.800,00

5. NOĆENJE - PETOKREVETNA SOBA

5.800,00

6. NOCENJE ZA DETE (2-7 GODINA)

1.000,00

*Napomena:

* ZA DECU DO 2 GODINE BORAVAK SE NE NAPLACUJE
* ZA DECU PREKO 7 GODINA NAPLACUJE SE PUNA CENA BORAVKA

* BORAVIŠNA TAKSA:

1. BORAVIŠNA TAKSA PO DANU ZA ODRASLU OSOBU

160,00

2. BORAVIŠNA TAKSA PO DANU ZA DECU 7-15 GODINA

80,00

Scroll to Top